گروه بندی محصولات
تخت اتاق عمل
تجهیزات کمک معلولین
 
تخت های بیمارستانی
هتلینگ بیمارستانی

محصولات » تجهیزات کمک معلولین

نماینده کمپانی Vimec ایتالیا تولید کننده انواع بالابرهای مخصوص معلولین و تجهیزات بالابر ویلچر از راه پله